حامد

هر آنکس عاشق است از جان نترسد،
یقین از بند و از زندان نترسد،
دل عاشق بود گرگ گرسنه،
که گرگ از هی هی چوپان نترسد...
(بابا طاهر)

/ 0 نظر / 6 بازدید