بهزاد

عشق ان است که حیرانت کند فارغ از هر دین ایمانت کند

/ 1 نظر / 4 بازدید
ارش

سلام ای یارو دور از ما نشته,,سلام ای بدتر از ما دلشکسته,, سلام اشنا همچون غریبان,,سلام ای عشق من ای بهتر از جان,,سلام سالار گلهای بهاری,,سلام ای برتر از صوت قناری,,سلام خورشید من درروز سردم,,سلام ای مرهم و داروی دردم,,سلام ای باوفا ای با مروت,,سلام ای سازو گیتار محبت.سلام کردم نگی تو بی وفایی سلام کردم بگم خوب نیست جدایی>>>?<<<