اتوسا

کتاب عشق طولانی وخسته کننده ست و هیچ کس حاضر نیست تحملش کنه ؛ پر از معماو واقعیتها و صورتها ؛اما من اونو وقتی تو برام میخونی دوست دارم .

http://great-ahoura.persianblog.ir/

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

برای هزارمین بار پرسید:تا حالا شده من دلت رو بشکنم؟ منم برای هزارمین بار به دروغ گفتم :نه. هیچ ئقت.......... تا مبادا دلش بشکنه