مرضیه

اطراف مان را سرشار از جملات مثبت کنیم....
همین جملات مثبت هشتند که زندگی ما را می سازند...
موفق باشی...

/ 3 نظر / 15 بازدید
پرشان

دوره ، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند ولی هرگز خواب هم را نمی بینند

eddie

پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا و در آن باغ کسی می خواند که خدا هست، دگر غصه چرا؟!؟!... آرزو دارم:خورشید، رهایت نکند غم، صدایت نکند ظلمت شام، سیاهت نکند و تو را از دل آنکس که دلت در تن اوست حضرت دوست جدایت نکند...

زهرا

ماه من نماز ایات میخوانم وقتی گرفته ای[لبخند]