اشکان

جمال و کمال و مال و جلال دلایل موفقیت هستند و مردم را به سمت یکدیگر می کشانند، ولی جاذبه هیچ کدام به اندازه سادگی نیست

/ 2 نظر / 3 بازدید

من تورا به اندازهی تمام کسانی که دوست نمیدلری دوست می دارم