جملات زیبا

تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن. (ضرب المثل چینی)

/ 1 نظر / 3 بازدید
الهام

در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از نا خدا بودن است