سحر

دلت میاد جمله نذاشته بری؟

مرگ بزرگترین ضایعه زندگی نیست
بزرگترین ضایعه چیزیست که در هنگام زنده بودن در درونمان می میرد

/ 0 نظر / 6 بازدید