مهدی

وقتی که زندگی برات خیلی سخت شد، یادت باشه که دریای آروم، ناخدای قهرمان نمی‌سازه.

/ 9 نظر / 4 بازدید
ساغر

هرگز ناتوان نبودم مگر در مقابل کسی که ازمن پرسید تو کیستی /

ساغر

واقعیت چیزیست فراتر از درک و نگاه ما, آن را جستجو کن شاید یافته باشی .

ساغر

دست هایم را بلند میکنم به دعا بی آنکه بدانم دعا دستهایم را بلند میکند!

ساغر

همیشه پرواز کردن را با پرواز کردن نمی شود آموخت .

ساغر

حرفهاییست برای نگفتن ,و ارزش عمیق هر کس به اندازه حرفهایی است که برای نگفتن دارد .

ساغر

چیزی که ما جستجو میکنیم جایی نیست مگر در خودمان .

مژگان

تا شب نشده گله از روز نکن ...

سحر-زری

(همه کس وهمه چیز رو دوست داشته باش اما به هیچ کس وهیچ چیز دل نبند- ).( برای خوش بخت بودن به هیچ چیز نیاز نیست به جز نفهمیدن . دکترعلی شریعتی-. ) (تو این دنیا هرکسی یه نیمه ی گمشده داره که فقط لایق همونه پس سعی نکن در ساختن پازل زندگیت تقلب کنی-.) 000

ندا

زندگی مثل یه پل قدیمیه،به این فکر نکن که اگه تنها ازش بگذری دیرتر خراب میشه به این فکر کن که اگه افتادی یکی باشه که دستتو بگیره