مسعود

در اين هفته دوستمان آه شب بيشترين هديه را براي وبلاگ خود ارسال نموده اند............ آتوسا خانم در طول زندگی این وبلاگ بيشترين هديه را به وبلاگ خودش ارسال نموده اند

«تنها بودن» با« تنهایی» متفاوت است.تنها بودن حالتی مثبت و تجربه ای با شکوه از حالت طبیعت است،در تنها بودن هوشیار می گردی که مطلقاٌ تنهایی به حضور دیگری نیاز نداری و غنی و سرشار هستی،در تنها بودن خودت را کشف می کنی و یافتن خویش یعنی یافتن خدا زیرا خدا تنهاست.

2stdar.persianblog.ir

/ 0 نظر / 4 بازدید