شب نویس

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند

www.shabnevisi.ir

/ 2 نظر / 6 بازدید
سعیده

تو ميري و من فقط نگاهت مي کنم ، تعجب نکن که چرا گريه نمي کنم ، بي تو يک عمر فرصت براي گريستن دارم ، اما براي ديدن تو همين يک لحظه باقيست

مریم

هميشه پاييز رو دوست داري ، هميشه بهم ميگفتي كه پاييز فصل عاشق ها است و ادم توي پاييز عاشق تر ميشه و من بهت ميگفتم كه پاييز بهاري است كه عاشق شده است . مهربونم اگر چه تو شك شدي اما باز هم پاييز و باز هم ... دوست دارم شايد حالا خيلي بيشتر از گذشته