حامد

به یادتان می آوریم که بزرگترین منش آدمی محبت اوست...
(کوروش کبیر)

/ 7 نظر / 6 بازدید
حامد

آن سوي ناكامي ها هميشه خدايي هست كه جبران همه نداشتن هاست...

حامد

خداوندا !!! دستهايم خالي است و دلم غرق در آرزوها، يا به قدرت بيكرانت دستانم را توانا كن يا دلم را از آرزوهاي دست نيافتني خالي كن... (كوروش كبير)

حامد

زندگي شراب تلخي است كه همه ما محكوم به نوشيدن آن هستيم. پس مينوشيم، به سلامتي و ياد آنهايي كه دوستشان داريم...

حامد

آنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلكه دشواري رسيدن به سهولت است... (كوروش كبير)

حامد

ما برنده ايم اگر لحظه هاي شيرين امروز را قرباني اتفاقات تلخ ديروز نكنيم...

حامد

خدا گويد: تو زيباتر از خورشيد، زيبايي! تو والاترين مهمان دنيايي! بدان آغوش من باز است، شروع كن! يك قدم با تو، تمام گامهاي مانده اش با من...

حامد

به خدا عشق به زيبا شدنش مي ارزد، و به مجنون و به ليلا شدنش مي ارزد، دفتر قلب مرا وا كن و نامي بنويس، سند عشق به امضا شدنش مي ارزد، گرچه من تجربه اي از نرسيدن هايم، كوشش رود به دريا شدنش مي ارزد، كيستم؟ باز همان آتش سردي كه هنوز، حتم دارد كه به احيا شدنش مي ارزد، با دو دست تو فروختن دم دمم، به همان لحظه ي بر پا شدنش مي ارزد، دل من در سبدي، عشق به نيل تو سپرد، نگهش دار به موسي شدنش مي ارزد...