Hossein

تنها برخی از آدمها بـــــاران را احساس می کنند ! بقیه فقط خیس می شوند … . .

/ 5 نظر / 37 بازدید
فاطمه

سلام این جمله خیلی زیبا و دلنشینه .مریس

فاطمه

سلام این جمله خیلی زیبا و دلنشینه .مریس

shamsa

سلام مرسی ی ی ی ی ی گل هستی ی ی ی ی ی -------------------------- آاااای . باز کن پنجره را استخوان هایم سرما خورده اند این روزها که آسمان، دل نازک شده کمی زودتر می شکنم کمی بیشتر می بارم ... مصدق حمید

shamsa

سلام مرسی ی ی ی ی ی گل هستی ی ی ی ی ی -------------------------- آاااای . باز کن پنجره را استخوان هایم سرما خورده اند این روزها که آسمان، دل نازک شده کمی زودتر می شکنم کمی بیشتر می بارم ... مصدق حمید

صبا مرادی

تنهابرخی از آدمهاباران را احساس میکنند!بقیه فقط خیس میشوند...!