علیرضا

اگر قلوه سنگ های ته جوی نبود ، ترنّم زیبای آب را چگونه می شنیدیم و اگر سختیها ی زندگی نبود ، چگونه خوبیهای آنرا حس می کردیم

http://eshghe-parvaz.blogfa.com

/ 7 نظر / 47 بازدید
صبا

khobe

احمد

تنهایم... !؟

zahra

هرکسی بوسه ستاند ز لب یار کسی........ بی گمان دست در آغوش نگارش بکنند......

عیسی

یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است .....

مهران

با ارزشترین چیز در زندگی این نیست که چه چیزهایی داریم بلکه این است که چه کسانی را داریم.

مهران

با ارزشترین چیز در زندگی این نیست که چه چیزهایی داریم بلکه این است که چه کسانی را داریم.

مهران

با ارزشترین چیز در زندگی این نیست که چه چیزهایی داریم بلکه این است که چه کسانی را داریم.