حامد

بزرگترین افسوس آدمی این است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند و به یاد می آورد زمانی را که میتوانست اما نمی خواست...

/ 5 نظر / 6 بازدید
حامد

خواب اصحاب كهف قصه تكراري ماست، ما همانيم كه در غار دلت پوسيديم...

2x

جمله ای که نوشتی خیلی قشنگ بود[گل]

منیره

khosh hal misham be webloge man ham sar bezanid

حامد

احمقانه است که بخواهی از اشتباهات دیگران در امان باشی، چنین کاری غیر ممکن است، فقط سعی کن از اشتباهات خودت در امان باشی...

حامد

به يادتان مي آوريم كه بزرگترين منش آدمي محبت اوست... (كوروش كبير)