آه شب

گرچه دنیا فراموش کند خاطره ها رو تو فراموش مکن انچه میان من و توست

http://ahe_shab.persianblog.ir

/ 8 نظر / 3 بازدید
سارا

برات10تا گل می فرستم 9 تا طبیعی و1 دونه مصنوعی . تاوقتی که اخرین گل خشک بشه دوست من هستی[چشمک][نیشخند][عینک]

شکیبا

یواشکی دوستم داشته باش. ادمای دنیای من چشم دیدن عشق رو ندارن........[دلشکسته]

نفس

زندگی تعداد نفس ها نیست زندگی تعداد لبخند های کسی است که دوستش داری

اگر ماانسان هامیدانستیم فرصت باهم بودنمان محدوداست محبتمان به یکدیگرنامحدود می شد

بهاره

ر ماانسان هامیدانستیم فرصت باهم بودنمان محدوداست محبتمان به یکدیگرنامحدود می شد

سرسبز ترين بهار تقديم تو باد آواز خوش بهار تقديم تو باد گويند لحظه ايست روييدن عشق ان لحظه هزار بار تقديم تو باد[دلقک]

سارا

سرسبز ترين بهار تقديم تو باد آواز خوش بهار تقديم تو باد گويند لحظه ايست روييدن عشق ان لحظه هزار بار تقديم تو باددلقک

عسل

رفیق ها آلوچه نیستند که به آن ها نمک بزنیم عاشق نیستند که به آنها کلک بزنیم رفیق ها مقدسند و باید جلویشان زانو بزنیم