نیلوفر

تونبودی دل به دل راهی نداشت از خیال عشق اگاهی نداشت  تو نباشی تاقیامت بیکسم درتمام زندگی ذلواپسم.

/ 1 نظر / 6 بازدید
نگار اسرارآميز-h

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود، گاهی نمی شود، نمی شود که نمی شود؛ گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است، گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛ گاهی گدای گدای گدایی و بخت با تو نیست، گاهی تمام شهر گدای تو می شود... (دکتر علی شریعتی)