آه شب

در اين هفته دوستمان محدثه خانم بيشترين هديه را براي وبلاگ خود ارسال نموده اند............ آتوسا خانم در طول زندگی این وبلاگ بيشترين هديه را به وبلاگ خودش ارسال نموده اند

کاش بودي تا دلم تنها نبود تا اسير غصه فردا نبود

 کاش بودي تا نگاه خسته ام بي خبر از موج و دريا نبود

 کاش بودي تا دو دست عاشقم غافل از لمس گل مينا نبود

 کاش بودي تا زمستان دلم اين چنين پر سوزپر سرما نبود

 کاش بودي تا فقط باور کني بعدتو اين زندگي زيبا نبود

/ 0 نظر / 5 بازدید