اتوسا

در اين هفته دوستمان آرزو خانم بيشترين هديه را براي شما ارسال نموده اند............ آتوسا خانم در طول زندگی این وبلاگ بيشترين هديه را به وبلاگ خودش ارسال نموده اند

اتوسا خانم از سرزمین حجاز این شعر زیبا را برای شما ارسال کرده اند. حجت قبول و جای ما هم دعا کن

ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنيد
ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنيد
معشوق من بگشوده در روی گدای خانه اش
تا سر کشم من جرعه ای از ساغر و پيمانه اش

great-ahoura.persianblog.ir

/ 2 نظر / 5 بازدید
اتوسا

سلام محمد عزيز من بازگشتم با کوله باری از خاطره و عطر ياد و نام محمد(ص)و بانويی که از در و ديوار مدينه عطر ياسش سرا روی دلباختگانش را صفا می بخشد و تو دوست عزيز را در گوشه گوشه ان خاک مقدس ياد کردم.

arezu

آنچه كه هستي هديه خداوند به توست. آنچه كه ميشوي هديه تو به خداوند است، پس بي نظير باش