حامد

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود،
گاهی نمیشود، نمیشود که نمیشود،
گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست،
گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود،
گاهی گدای گدای گدایی و بخت نیست،
گاهی تمام شهر گدای تو میشود...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید