حامد

روزی که دلت پیش دلم بود گرو،
دستان مرا سخت فشردی که نرو،
روزی که دلت به دیگری مایل شد،
کفشان مرا جفت نمودی که برو...

/ 1 نظر / 7 بازدید
حامد

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده و همه را کوچک میبیند. غافل از اینکه نمیداند مردم هم از پائین او را کوچک می بینند...