حامد

اینگونه زندگی کنیم:
شاد ولی دلسوز
ساده ولی زیبا
مصمم ولی آرام
مهربان ولی جدی
زیرک ولی صادق
عاشق ولی عاقل
/ 1 نظر / 6 بازدید
حامد

عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی، یا غذا نیست که بهش ناخونک بزنی، یا رفیق نیس که بهش کلک بزنی، عشق مقدسه باید جلوش زانو بزنی....