فردین

برای عشق گریه کن ولی کسی رو به خاطر عشق به گریه کردن ننداز :عشق بازی کن اما هرگز کسی رو با عشق به بازی نده
/ 4 نظر / 328 بازدید
لیدا

خواستند از عشق آغوش و بوسه را حذف کنند، عشق از آغوش و بوسه حذف شد. "جملات زیبا" بی نظیری

محمد

اگر زندگی زیبا بود کودک آنرا با گریه آغاز نمی کرد.[افسوس]

اگر زندگی زیبا بود کودک آنرا با گریه آغاز نمی کرد.[افسوس]

حسین

زنده راتازنده هست بایدبه فریادش رسید ورنه برسنگ مزارش آب ریختن چه سود