حامد

هیچ وقت با آدم احمق دهن به دهن نشو.چون کسانیکه از بیرون نظاره گر این دعوا هستند احمق تر از اونی هستند که بفهمند حق با توئه یا با اون...

/ 0 نظر / 4 بازدید