سفیررحمت

چه خوشبختند جوان‏هایی که به جست‏وجوی همسری برمی‏آیند که پای در زمین و سر در آسمان دارد، نه همسری که تنها در افسانه‏ها یافت می‏شوند.
/ 6 نظر / 29 بازدید
hanieh

ziba bo0o0d. afarin!

من

همیشه عاشق عاشق بودن باش نه تشنه ی عاشق بودن چون تشنه ی عاشق بودن سیراب می گردد

من

همیشه عاشق عاشق بودن باش نه تشنه ی عاشق بودن چون تشنه ی عاشق بودن سیراب می گردد

mari joon

نميدانم چرا اينروزها در جواب هر كه از حالم ميپرسد تا ميگويم خوبم چشمانم خيس ميشود....

mari joon

نميدانم چرا اينروزها در جواب هر كه از حالم ميپرسد تا ميگويم خوبم چشمانم خيس ميشود....