سحر

ایـن روزهـــا باران هم که نـیایـــد من دلگیــر می شـوم
اصلا مهـم نـیسـت که باران بر کوچه بباردیا بـر بـسـتــــرم !
باران هـم که نـباشــد چشمان من خیس است...

/ 2 نظر / 4 بازدید
محسن رخناره

مرسی سحر قشنگ بود

آرزو

عالی بود