علیرضا دباغی نژاد

تنها یک گناه وجود دارد و آن دزدی است. هر گناه دیگر یک نوعی از دزدی است وقتی تو کسی را می کشی یک زندگی را دزدی می کنی، از زنش حق شوهر داشتن را دزدی می کنی ، از اولادهایش حق پدر داشتن را دزدی می کنی. وقتی به کسی دروغ می گویی حق راستی را ازش دزدی می کنی. هیچ عملی زشت تر از دزدی وجود ندارد

http://dabaghinezhad.blogfa.com

/ 1 نظر / 5 بازدید
نانی آزاد

آرزویم این است: نرود اشک در چشم تو هرگز، مگر از شوق زیاد، نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز، و به اندازه هر روز تو عاشق باشی، عاشق آن که تو را می خواهد، و به لبخند تو از خویش رها می گردد، و تو را دوست دارد به همان اندازه که دلت می خواهد