ستاره

نگاه کن! آن دور دستها ... یکی تنها به انتظار ایستاده
لبخندی عاشقانه را !
دستی برایش تکان بده
تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش!
http://setareh-asm.persianblog.ir

/ 3 نظر / 4 بازدید
مریم

نمي دانم چرا آنقدر بزرگ نشده ام،كه تو را تنها در مواقع سختي نخوانم؟ چرا وقتي همه چيز هست، كمتر تو را صدا مي كنم؟ چرا وقتي سالم و شاداب هستم، كمتر تو را شكر مي گويم؟ پروردگارا! تنها درخواستم از تو روحي وسيع است، آنقدر كه فراموش نكنم،در خوشي ها بايد بيشتر تو را صدا كرد!

عاشق

سعی کن عاشق نشی عاشق شدی عاشقانه عاشق عشقت باش

سحر

زیبا بود[گل]