تقی صفری

راز دل با یار محرم هم نباید باز گفت- روزی ان محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست

/ 1 نظر / 8 بازدید
سعید

یاری که من شناختم بیگانه هم اگر بود نامرد نیست