علی رضا

در اين هفته دوستمان آه شب و آرزو خانم بيشترين هديه را براي وبلاگ خود ارسال نموده اند............ آتوسا خانم در طول زندگی این وبلاگ بيشترين هديه را به وبلاگ خودش ارسال نموده اند
بهترين بزرگواري آن است که هرگز از بالا به کسي نگاه نکني مگر آن که بخواهي او را از زمين بلند کني
/ 0 نظر / 3 بازدید