سونانس

دنیا را بد ساخته اند کسی را که دوست داری تو را دوست نمی دارد کسی که تو را دوست دارد تو دوستش نمی داری اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آیین هرگز به هم نمی رسند و این رنج است. زندگی یعنی این

/ 2 نظر / 6 بازدید
سوداگر تنهایی

در دلم سودایی بجز مرگ نیست چون مرگ تنها حرفی هست به حقیقت تبدیل میشه

مهسا

آره واقعا