مهشید

ترجیح میدهم به جای شاخه ای گل بوته ای خار باشم!
که دست هر کودک نابالغی نتواند پایان بخش زندگیم شود...

/ 19 نظر / 40 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مروارید

در این دنیا داشتن یک دوست خوب مانند خوردن یک لیوان جای داغ زیر برف میمونه,درسته آدمو گرم نمی کنه ولی دل آدمو گرم می کنه

نیلو

ترجیح میدهم حقیقت مرا بیازارد تا اینکه دروغی مرا آرام کند

نیلو

دلتنگیهایم را با تو قسمت میکنم ، سهم کمی نیست گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست محمدعلی بهمنی

دلا خو کن به تنهایی که از تن ها بلا خیزد سعادت آن کسی دارد که از تن ها بپرهیزد

دلا خو کن به تنهایی که از تن ها بلا خیزد سعادت آن کسی دارد که از تن ها بپرهیزد

دلا خو کن به تنهایی که از تن ها بلا خیزد سعادت آن کسی دارد که از تن ها بپرهیزد

محمد رضا

خوش به حاله مورچه ها که هیچ موقع راه بندگی شونو فراموش نمی کنن

محمد رضا

خوش به حاله مورچه ها که هیچ موقع راه بندگی شونو فراموش نمی کنن

محمد جواد

همیشه ابیباش تا سر به هوایت باشم

محمد جواد

همیشه ابی باش تاسر به هوایت باشم