مرضيه

در اين هفته دوستمان آتوسا خانم و آه شب بيشترين هديه را براي شما ارسال نموده اند............ آتوسا خانم در طول زندگی این وبلاگ بيشترين هديه را به وبلاگ خودش ارسال نموده اند

پشت شیشه برف می بارد
درسکوت سینه ام دستی دانه های اندوه میکارد
چون نهالی سست می لرزد روحم از سرمای تنهایی
می خزد درظلمت قلبم وحشت دنیای تنهایی
دیگرم گرمی نمی بخشی عشق ای خورشید یخ بسته
سینه ام صحرای نومیدیست
خسته ام از عشق هم خسته ......!!!!!!!!!!

hekayatehamishegi.blogfa.com

/ 1 نظر / 6 بازدید