آه شب

به ياد آوريم آن زمان را كه خداوند با خستگي وصف ناپذير خويش،هستي را به تصوير كشيد، لختي نشست تا نفسي تازه كند ...
نيم نگاهي به آخرين مخلوق خويش كرد ونجوا كنان فرمود:
« تو را براي تجسم بخشيدن به عشق خلق كردم كه با همه توان وهستي ات عشق بورزي وايثار كني تا فرشتگان بدانند، چرا بايد تو را تكريم كنند؟ »
سپس خداوند با غباري از مهر خويش ، طبيعت را از آن هفتمين سقف آبي آسمان ، گرد افشاني كرد وبدين سان، همه هستي ، عطر وطعم عشق را گرفتند ...

ahe_shab.persianblog.ir/

/ 10 نظر / 5 بازدید
arezu

ديگران رو ببخش نه بخاطر اينكه آنها سزاور بخشش تو هستند بلكه فقط بخاطر اينكه تو سزاوار آرامشي

arezu

براي رسيدن به اوج،از من بال و پر نخواه. هيچ چيز همچون اراده به پرواز پريدن را آسان نميكند.

arezu

كساني كه ميگذارند حوادث و شرايط بيروني تعيين كننده زندگي آنان باشد بر اساس واكنش عمل ميكنند يعني عمل نميكنند و عكس العمل نشان ميدهند.

arezu

نکاتی برای بهتر زیستن زماني ميرسد كه انسان ديگر قادر نيست بگويد جبران ميكنم. چقدر خوب است كه انسان قبل از رسيدن به اين زمان تأسف انگيز چيزي براي جبران باقي نگذاشته باشد.

آه شب

من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت به نگاهی نگران تو به اندازه تنهایی من شاد بمان

آه شب

بادبادك دلم در اوج ِ حقيرش بود كه نخش پاره شد وبر بام بلند خانه تو افتاد آن را برداشتي به رشته بي انتهاي عشق بستي و به آسمان فرستادي از تو دور مي شوم اما باز در دست تو مي مانم

آه شب

شمع باش و روشنی بخش و بسوز شام تار دیگران را،گردان چو روز گرکه خواهی عشق را حرمت نهی بال یک پروانه را ،هرگز نسوز

ياسمن

در بی کران زندگی دو چيز افسونم می کند . آبی آسمان و خدا . آبی آسمان را می بينم و می دانم که نيست و خدا را نمی بينم و می دانم که هست .

ياسمن

اگر صد آسمان دل را به قصد عشق بر داريم ؛ ميان عشق و زيبايی تو را من دوست می دارم ؛ تو را من قبله می دانم ؛ به سويت هر کجا باشی نماز عشق می خوانم .