قاسم

و اما اخرین مطلب از اقا قاسم ولی این دفعه از زبان گرجی ها و ایتالیایی ها در مورد زن

گرجی ها:

اسلحه زن اشک اوست.

ایتالیایی ها:

اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

این دفعه قضاوت با شما. ممنون

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
چشمان سیاه

بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند ....... و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما .......... نــخــواســت

مترسک نجیب ، نانی آزاد

در تاریکي مينویسم. از نور خبری نیست. نميدانم دارد این جمله ها هیج معنايي یا فقط خطی است کشیده کاغذ را به سیاهی. ايا باز هم فراموشم میکنی؟ گریه کردن چه سود؟ خواب ارام ارام میاید. نميدانم فردا این جمله ها دارند هیچ معنایی یا فقط قرص خوابی بودند تا بخوابم زود؟ ودوباره مي پرسم : ایا باز هم فراموشم میکنی؟[گل]

چشمان سیاه

خشم زن مثل الماس است ...می درخشد ولی نمی سوزاند.