ارزو

عاشقان را با غم عشق آشنا كن
به غمهاي دگر غير از غم عشقت رها كن
تو خود گفتي كه در قلب شكسته لانه داري
شكسته قلب من ٫ جانا به عهد خود وفا كن
www.fershtemehraban.blogfa.com

/ 1 نظر / 6 بازدید
سارا

نور خورشیدم ز امداد خسیسان فارغم نیستم آتش که هر خاری کند رعنا مرا