شاعر از کوچه ی عشق گذشت لیک شعری نسرود ..نه که معشوقه نداشت نه که سرگشته نبود.. سال ها بود دگر کوچه ی مهتاب خیابان شده بود!!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید