آه شب

در جایی که زبان قادر به گفتن نیست بیا از کلام دیدگان استفاده کنیم بیا با چشمان هم صحبت کنیم جایی که نشانی از دروغ نیست چیزی که موجی از حقیقت پس بیا با هم به سخن پردازیم

http://ahe_shab.persianblog.ir

/ 0 نظر / 3 بازدید