کرم داران عالم را درم نیست
درم داران عالم را کرم نیست

/ 3 نظر / 10 بازدید
دلتنگ

خیلی قشنگ بود. خوشحالمیشمسر بزنید.

مهسا داورنیا

در بن بست هم راه اسمان باز است برواز بیاموز[چشمک][فرشته]