هستی

من همان دزدگیر وبلاکم که این باره به نامی دیگر امد بهر وبلاک .    
من چه میگویم بهر این نام ووبلاک فقط خواهم بگویم دم بچه های وبلاکمان گرم و پویا باد ..........
باتشکر خدمت مادر وبلاک
/ 0 نظر / 4 بازدید