ونوس

دل به اوج بسپار و فرصت پرواز را از پرنده جان دریغ مدار که ذات انسان در فرا رفتن است که ظهور می یابد نه در فرو ماندن

http://www.venouse.blogfa.com

/ 6 نظر / 4 بازدید

[لبخند]

ونوس

کبوتر ِ کوچک ِ دلم... این روزها چشم به دستهای ِ دوست داشتنیت دوخته است... تا بیایی و برایش دانه بپاشی... نوازشش کنی و ... ...... خوشبخت ترینم ...

باران

very good

بستابه

آن کسی که می گرید یک درد دارد آن کسی که میگریاند هزار درد دارد. وآن کسی که درد دارد و میخندد بدان نابغه ی زمان خویش است.

بستابه

آن کسی که می گرید یک درد دارد آن کسی که میگریاند هزار درد دارد. وآن کسی که درد دارد و میخندد بدان نابغه ی زمان خویش است.