فاطمه

کاش در دهکده عشق فراوانی بود
توی بازار محبت کمی ارزانی بود
کاش اگر گاه کمی لطف به هم می کردیم
مختصربود ولی ساده وپنهانی بود
/ 1 نظر / 6 بازدید
aHmD

خدایا نگویم دستم بگیر عمریست گرفته ای مبادا رها کنی aHmD