ساغر

دست هایم را بلند میکنم به دعا بی آنکه بدانم دعا دستهایم را بلند میکند!

/ 2 نظر / 6 بازدید
ساغر

برای دوست داشتن هر نفس زندگی , دوست داشتن هر دم مرگ را بیاموز.

ساغر

دستمال های مرطوب تسکین دهنده ’ دردهای بزرگ نیستند .