ياسمن

من تو را سخاوتمندانه به كسي هديه مي دهم كه از من عاشقتر باشد و از من براي تو مهربانتر ...
من تو را به كسي هديه مي دهم كه صداي تو را از هزار فرسخ راه دور ، در خشم ، در مهرباني ، در دلتنگي ، در هزار همهمه ي دنيا يكه و تنها بشناسد ...
من تو را سخاوتمندانه به كسي مي دهم كه راز آفتابگردان و تمام سخاوتهاي عاشقانه ي اين گل معصوم را بداند و ترنم دلپذير هر آهنگ ، هر نجواي كوچك ، برايش يك خاطره ي مشترك باشد ...
او بايد از رنگين كمان چشمان توتشخيص بدهد كه امروز هواي دلت آفتابيست يا آن دلي كه من برايش مي ميرم ، سرد و بارانيست ...
اي بهانه ي زنده بودنم !!! من تو را سخاوتمندانه به كسي مي دهم كه قلبش بعد از هزار بار ديدن تو ، باز به همان ديوانگي و بي پروايي اولين نگاه من بتپد ، همانطور عاشق ، همانطور مبهوتِ وقار و جمال بي مثال تو ...
آيا كسي پيدا خواهد شد ؟؟؟ از من عاشقتر و از من مهربانتر براي تو ... ترا به او سخاوتمندانه با دنيايي حسرت خواهم بخشيد و او را كه از من براي تو عاشقتر است ، هزاران بار خواهم بوسيد ...

/ 10 نظر / 4 بازدید
سونانس

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند ستایش کردم ، گفتند خرافات است عاشق شدم ، گفتند دروغ است گریستم ، گفتند بهانه است خندیدم ، گفتند دیوانه است دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !

arezu

ميدوني دريا چرا دريا شد؟ به خاطر موجاش اگه موج نداشت هيچ و قت دريا نمي شد،من يه دريام و تو موجهاي مني

arezu

کسايي که به فکرمون هستن رو به گريه مي اندازيم. ما گريه مي کنيم براي کسايي که به فکرمون نيستن. و ما به فکر کسايي هستيم که هيچوقت برامون گريه نمي کنن

arezu

بعد از اين رو سوي رويا ميكنم عقل ر ا با عشق سودا ميكنم كفر خود اينك هويدا ميكنم اقتدا بر دين رويا ميكنم

صبا

محبت ساده ترین کلام و قدرتمندترین ابزار در دنیا است.

آه شب

قفل اين دل خدايا چه زمان باز شود/ نفس من چه زمان از قفس ازاد شود

آه شب

زيبايي به رخسار نيست،زيبايي نوري در قلبهاست

آه شب

اگر م مشكلات را برداريم مي شود؟.... پس آنقدرها هم سخت نيست

ياسمن

حکايت جالبيست !! فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فاموش نمی کنند .

آه شب

و آه شب در وجود آمد آن زمان كه .... سلام با تولد آه شب به روزم