قاسم

بازم نظر دیگه ای در مورد زنان. اونم نظر المانی ها در مورد زن

کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد.

وقتی زنی می‌میرد یک فتنه از دنیا کم می‌شود.

کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر هم داده.

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

المانی ها دیگه واقعا زن ستیز هستند وای...... یعنی تا این حد

/ 0 نظر / 5 بازدید