سامین

خوبرویان جهان رحم ندارد دلشان

باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان

روزاول که سرشتند ز گل پیکرشان

سنگی اندر گلشان بود و همان شد دلشان

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
چشمان سیاه

شمع داني به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي...سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد گفت :طولي نكشد تو نيز خاموش شوي