رها

عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست...!!! عشق این است که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد چرا خیس نشد...

/ 4 نظر / 7 بازدید
مجید

حال اگه فهمیدم زیاد بدنیستا!

ساحل

خیلی زیبا بود ادامه بده....:)[قلب][گل]

opj

بسیار زیبا ممنون رفیق