محمد رضا

خوش به حاله مورچه ها که هیچ موقع راه بندگی شونو فراموش نمی کنن

/ 18 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
hassan

اگر فلج مادرزاد قهرمان دوی دنیا نشود خودش مقصر است

hassan

اگر فلج مادرزاد قهرمان دوی دنیا نشود خودش مقصر است

فاطمه

شکسپیر میگه اگه کسی و دوست داری هر چند وقت یک بار بهش یاد اوری کن تا فراموش نکنه قلبی براش می تپه و این یک یاد اوریست.

حسین

امشب ابرهای چشمانم سیاه شده است ولی نمی بارد از من نخواه چشمک بزنم من از سیلاب میترسم (از خودم بود)

حسین

امشب ابرهای چشمانم سیاه شده است ولی نمی بارد از من نخواه چشمک بزنم من از سیلاب میترسم (از خودم بود)

حسین

امشب ابرهای چشمانم سیاه شده است ولی نمی بارد از من نخواه چشمک بزنم من از سیلاب میترسم (از خودم بود)

حسین

امشب ابرهای چشمانم سیاه شده است ولی نمی بارد از من نخواه چشمک بزنم من از سیلاب میترسم (از خودم بود)

حسین

امشب ابرهای چشمانم سیاه شده است ولی نمی بارد از من نخواه چشمک بزنم من از سیلاب میترسم (از خودم بود)

حسین

امشب ابرهای چشمانم سیاه شده است ولی نمی بارد از من نخواه چشمک بزنم من از سیلاب میترسم (از خودم بود)

حسین

امشب ابرهای چشمانم سیاه شده است ولی نمی بارد از من نخواه چشمک بزنم من از سیلاب میترسم (از خودم بود)