اتوسا

در اين هفته دوستم آرزو خانم بيشترين هديه را براي وبلاگ خود ارسال نموده اند............ محمد آقا بيشترين هديه را به وبلاگ خودشان ارسال نموده اند

گفتی از حادثه بگذر برای به من رسيدن
از همه دنيا گذشتم ؛ حالا اين تو ؛ حالا اين من

/ 2 نظر / 4 بازدید

‌Besutiful Sentence. Nasser from USA.

عشق خدائي

گفتهای زیبای تو مال من آرامش خوبيهاي دنیا مال تو سلامي به بوي عشق معرفت و سلامي به بزرگی عشق ایثار در تمامی زندگی که انسانهای با احساس و خدا جو و خدا دوست از همه کارهای شیطانی دست میگشند و کارهای خوب را الگوی زندگی خود قرار می دهند از این که به کلبه خوشبختی عشق خدائی آمدی گفته بودم که یک قدم من را با گفتار خدائیت نزدیگ کردی حال میگویم که من را یک قدم دوباره به عشق خدائی دعوت کردی چه خوب که به وب من میائی و دست خطی و شعر ی نوشته ای از روی صداقت صفا مینویسی که همه را شگفت زده میکنی بنویس بنویس که آرمش در نوشتن برای ارمش درونی خوبست منتظر حضور شما هستم عشق خدائی