سار

دوست داشتن دل میخواهد نه دلیل پس دوست دارم بدون هیچ دلیل

/ 4 نظر / 6 بازدید
اندکی صبر صحر نزدیک است

سعی کن تو اسمون کمرنگ ترین ستاررو انتخاب کنی چون ستاره پر رنگرو همه انتخابش کردن

ستاره

[گل][نیشخند]

جلال

خیلی با حال گفتی حال کردم

مريم

درد من حصار برکه نیست... درد زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است