----

فکر قیمت نباشید برای هر چیز که دوست دارید هر قیمتی بپردازید. اگه ندارید قرض کنید.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سامین

بهترین و عاشق ترین مردم ساده ترین و راستگو ترینن. همیشه عاشق باشین

سامین

خوبرویان جهان رحم ندارد دلشان باید از جان گذرد هر که شود عاشقشان روزاول که سرشتند ز گل پیکرشان سنگی اندر گلشان بود و همان شد دلشان